Alexander Eckert OÜ ja Eckert Restaurierungen tegevusvaldkonnad

 • Kunsti- ja kultuuriesemete seisukorra dokumenteerimine; konserveerimine ja restaureerimine põhirõhuga puitesemetel ja muusikainstrumentidel
 • Muusikainstrumentide hooldus ja häälestamine
 • Klahvinstrumentide ehitus
 • Muinsuskaitse
 • Kultuuripärandi hulka kuuluvate objektide säilitamist ja kasutamist puudutavate kontseptsioonide koostamine ja ellurakendamine
 • Ennetav konserveerimine
 • Kultuuripärandi hulka kuuluvate esemete kogumise alane nõustamine, abi näituste koostamisel ja ülesseadmisel
 • Restaureeritavate esemete transport ja pakkimine
 • Esemete monteerimine 
 • Projektitöö / Projektijuhtimine
 • Ürituste kavandamine ja läbiviimine
 • Uurimine ja õpetamine
 • Ettekannete ja publikatsioonide koostamine