Tere tulemast

Alexander Eckerti koduleheküljele.

Aktuaalset:

Ilumäe kabeli (Eesti) oreli ajaloolise tuulesüsteemi restaureerimine ja rekonstruktsioon

Alates 2019. aastast on mitmes etapis aset leidnud Ilumäe kabelis paikneva meister Thali oreli (1839) ajaloolise kiillõõtsasüsteemi restaureerimis- ja rekonstruktsioonitööd. Taastamistööd on eelduseks oreli edaspidisele mängukorda panekule. Lõõtsasüsteemi lõplik installatsioon on kavandatud 2022. aasta suveks.

Ferdinand Friedrich Georg Ludwig von Wrangeli (1796 – 1870) vapiepitaafi konserveerimine ja restaureerimine resp. osaline rekonstrueerimine

Alexander Eckert OÜ teostas parun Ferdinand Friedrich Georg Ludwig von Wrangeli (1796 – 1870) vapp-epitaafi konserveerimise, restaureerimise ja osalise rekonstruktsiooni. Tööd toimusid alates 2010. aasta kevadest koostöös diplomeeritud saksa restauraatori Regina Kleega (Köln).

Pildiseeria rekonstruktsiooni kohta leiate siit.

Tööde vahetulemust võis ajavahemikus alates juunist 2013 kuni juunini 2016 vaadelda Tallinna Toomkirikus.

Vapp-epitaafi restaureerimise kohta võib lugeda artiklit ajalehes Õhtuleht ja pikemat reportaaži internetiväljaandes Schilling-Couriers (ingl k, oktoober 2013, lk 9).

2016. aasta suvel alustati tööde lõppjärku, mille käigus tegeletakse peamiselt kiivri visiiri rekonstruktsiooniga. Tööd toimuvad Kadrina töökojaruumides.

Pilte rekonstruktsiooniprojekti senistest tulemustest saab vaadata siin!

Käimasolevat tööd mainib oma hiljutises artiklis Lääne-Viru maakonnaleht "Virumaa Teataja" (14.07.2016). Vaata siin!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johann-Andreas-Steini oreli dokumenteerimine

Kihelkonna Steini orelit peetakse Eesti resp. kogu põhjapoolse Baltikumi olulisimaks ajalooliseks oreliks. Oreli ehitas aastal 1805 Lõuna-Saksamaalt pärit orelimeister Johann Andreas Stein ning orelit laiendas Friedrich Weissenborn aastal 1890. Lisaks neile on veel mitmed meistrid tegelenud oreli parandamis- ja ümberehitustöödega, mille jäljed on orelil tänini nähtavad.

Aastast 2007 toimub Alexander Eckert OÜ juhtimisel oreli dokumentatsiooni koostamine. Tegu on rahvusvahelise uurimisprojektiga, mille juures löövad kaasa oma ala asjatundjad Eestist, Lätist, Rootsist ja Saksamaalt. Peagi valmiv dokumentatsioon saab olema oreli restaureerimise aluseks.

Vt ka: http://uudised.err.ee/index.php?06128085

 

 

III rahvusvaheline Baltikumi ajalooliste orelite säilitamisele pühendatud konverents


11. kuni 13. maini toimus Tallinnas III rahvusvaheline Baltikumi ajalooliste orelite säilitamisele pühendatud konverents, seekord alapealkirja all "21. sajandi esimese kümnendi panused Kesk- ja Ida-Euroopa pilliehituse ja kirikumuusika ajaloo uurimisse". Konverentsil osalesid lektorid ja interpreedid Rootsist, Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Ungarist ja Saksamaalt, aset leidsid ka oreliekskursioonid ning kontserdid erinevates Tallinna kirikutes. Konverents toimus saksa ja inglise keeles.


Konverentsi korraldas Balti Orelifondi algatusgrupp koostöös Saksamaal tegutseva Orelisõprade Ühinguga (Gesellschaft der Orgelfreunde, GDO).


Info konverentsi programmi ja toimunud kontsertide kohta:

11. 05. kell 19.00 Tallinna Metodisti kirikus

12. 05. kell 18.30 Tallinna Jaani kirikus

12. 05. kell 23.00 Tallinna katoliku Peeter-Pauli kirikus


Lugege ka tagasivaadet orelikonverentsile.

Überdies wurde in der Estnischen Kirchenzeitung sowie in der Zeitschrift Ars Organi ausführlich über die Konferenz bereichtet.

 

 

 

 

August-Artur-Terkmanni oreli konserveerimine ja restaureerimine

Ajavahemikus detsember 2010-september 2011 viib Alexander Ecker OÜ läbi 1910.a. pärineva August-Artur-Terkmanni oreli (8/II+P) konserveerimise ja restaureerimise Tallinna rooma-katoliku Peeter-Pauli kirikus.