Ilumäe kabeli (Eesti) oreli ajaloolise tuulesüsteemi restaureerimine ja rekonstruktsioon

Alates 2019. aastast on mitmes etapis aset leidnud Ilumäe kabelis paikneva meister Thali oreli (1839) ajaloolise kiillõõtsasüsteemi restaureerimis- ja rekonstruktsioonitööd. Taastamistööd on eelduseks oreli edaspidisele mängukorda panekule. Lõõtsasüsteemi lõplik installatsioon on kavandatud 2022. aasta suveks.

 

 

Tuulesüsteemi detailide sorteerimine Ilumäe kabeli pööningul ja transport Riiga (Läti) koos Carl Jakob Eckerti ja Läti orelirestauraatori Alvis Melbardisega suvel 2019:

 

 

 

Esimene töödejärk Alvis Melbardise restaureerimistöökojas Riias aastatel 2020 ja 2021:

 

 

 

Tuulesüsteemi osade transport Eckert Restaurierungen’i Lõuna-Saksamaal Tuningenis asuvasse töökotta oktoobris 2021 ja teine töödejärk alates oktoobrist 2021 kuni jaanuari lõpuni 2022:

 • Transport, mahalaadimine, töökotta paigutamine
 • Kõikide detailide Intensiivpuhastuse alustamine

 

 

Kolmas töödejärk alates jaanuarist kuni märtsi lõpuni 2022:

 • kõikide detailide puhastustööde jätkamine,
 • lõõtsatooli esimene prooviülesehitus töökoja tingimustes.

 

Neljas töödejärk aprill – suvi 2022

 

1. Tuulesüsteemi osaliselt väga halvas seisundis puitosade restaureerimine:

 • Kahjustatud kohtade eemaldamine või väljapuhastamine:
  • sh aeganõudva töö käigus vanade, teiseselt lisandunud metallpanuste ja naelte eemaldamine, et vältida metallosade korrosiooniproduktide edasist kahjustavat mõju puidule,
  • kõikide teiseselt lisatud lõõtsavoldišarniiride eemaldamine (sh nööršarniirid, mis olid puitnaelte abil kinnitatud lõõtsavoltide kahele küljele tehtud aukudesse).
 • Puitproteeside ja lappimistüüblite paigaldus.
 • Lõõtsavoltide purunenud ja pragunenud piirkondade liimimistööd.
 • Osaliselt tugevdati pragunenud lõõtsavolte praopiirkonna tagaküljele liimitud stabiliseerivate detailidega.
 • Jne

 

2. Uute täiendavate tuulekanalite ehitus

koos orelimeister Martin ter Haseborgiga tema „Orgelbau in Ostfriesland‘i“ töökojas.